Tygodniowy Plan ZajęćMałkińska Noc Nadbużańska

  • Eksplozja Kolorów
  • Dożynki Gminne
  • Koncert Bożonarodzeniowy
  • Małkińska Masa Krytyczna
jextensions.com


 


 

Szanowni Państwo.

Informujemy, że z powodu niewielkiej frekwencji podczas ostatnich Akcji Krwiodawstwa organizowanych w Małkini Górnej, RCKiK w Warszawie zawiesza akcje cykliczne i zaprasza do punktu poboru krwi w Ostrowi Mazowieckiej ul. Wł. Sikorskiego 3 - w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (2. i 4. poniedziałek w godz. 9.30 - 13.00).

Jednocześnie informujemy, że cały czas prowadzimy rozmowy dotyczące Akcji Krwiodawstwa organizowanej podczas Finału WOŚP w 2020r.

 

LEGENDA: S – początek szlaku ul. Nadbużna, 1 – punkt wypoczynkowy (parking przed wjazdem na łęg), 2 – punkt widokowy “na skarpie”, 3 – punkt wypoczynkowy - Park Rostki Wielkie, 4 – punkt wypoczynkowy, K– koniec szlaku ul. Leśna przy Publicznym Gimnazjum nr 2. Dystans ok. 7 km.
 

Pierwszy rekreacyjno-turystyczny szlak rowerowy w gminie Małkinia Górna powstał w 2009r. Przebiega on przez tereny o podwyższonych walorach estetycznych, widokowych i rekreacyjnych, ma długość ok 7km.  
Szlak biegnie ulicą Nadbużną w Zawistach Nadbużnych, aż do Rostek Wielkich, gdzie na skarpie umiejscowiony został punkt widokowy, następnie w Rostkach Wielkich, w odrestaurowanym parku zlokalizowany zostanie punkt wypoczynkowy. Dalej korzystający ze szlaku przejadą drogą gminną na tereny położone w okolicznych lasach i dotrą do kolejnego miejsca odpoczynku na łące pośród lasów w okolicach miejscowości Zawisty Podleśne, a stamtąd, drogą przez pola i las, do szkoły przy ulicy Leśnej w Małkini Górnej.

Na zbliżający się sezon rowerowy Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej przygotowały kolejne atrakcje dla wszystkich, którzy zainteresowani są aktywnym wypoczynkiem na rowerach. Otóż propozycjami, z których już tego lata będzie można korzystać, to kolejne dwa szlaki rowerowe.

Pierwszy z nich przebiega po terenach Gminy Małkinia Górna. Rozpoczyna się on przy drodze wojewódzkiej nr 694 w miejscowości Małkinia Górna, zjazd z ulicy Brokowskiej i przebiega przez malownicze tereny miejscowości Klukowo, Glina, następnie przez Sumiężne, lasy nadleśnictwa Orło i drogi w Małkini Dolnej i Malinówce kończy się przy drodze wojewódzkiej nr 627 w okolicach olszynek przed Szkołą Podstawową nr 1 w Małkini Górnej. Szlak ten ma w zależności od wyboru wersji łatwiejszej około 16 kilometrów (na mapce kolor niebieski) lub wersji trudniejszej około 18 kilometrów (na mapce kolor czerwony).

Projekt drugiego szlaku

 

Następny szlak rowerowy, który przedstawiamy Państwu jako kolejną propozycję przebiegał będzie przez tereny Gminy Małkinia Górna, Sadowne i Brok i połączy się z już istniejącym szlakiem rowerowym, który rozpoczyna się w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy 63-roku i przebiega przez lasy Starej Grabownicy i kończy się przy drodze wojewódzkiej 694 (ulica Małkińska w Broku). Początek szlaku znajduje się w Małkini Górnej na ścieżce rowerowej za przejazdem kolejowym. Następnie szlak przebiegał będzie w kierunku zachodnim przez most na rzece Bug do rozwidlenia dróg na Borowe. Na początku wsi Borowe kierujemy się w stronę wału przeciwpowodziowego i drogą przy wale zjedziemy pod most kolejowy, następnie utwardzoną drogą pomiędzy licznymi oczkami wodnymi w okolicach wsi Kiełczew. Tu planujemy postawić punkt wypoczynkowy. Jadąc dalej drogą wzdłuż wału dojedziemy do drogi krajowej numer 50 tuż przed mostem na rzece Bug w Broku. Z tego miejsca, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, przedostaniemy się do drogi wojewódzkiej nr 694 i wzdłuż tej drogi około 2 kilometrów do połączenia z już istniejącym szlakiem z Ostrowi Maz. do Broku. W tym miejscu zakończy się nasz szlak. Jego długość to ok. 19 km, a w połączeniu z istniejącym około +13 kilometrowym odcinkiem z  Ostrowi do Broku da to ponad 30 kilometrów wspaniałej rekreacji dla miłośników dwóch kółek. Ten nowy szlak, będziemy realizowali wspólnie z powiatem ostrowskim i głęboko wierzymy, że jego realizacja nastąpi już niebawem.

 

Projekt szlaku Małkinia Górna - Brok - Ostrów Mazowiecka

Terminarz XXI Grand Prix Małkini w biegach przełajowych i I Grand Prix Małkini w NORDIC WALKING 2020r.

 

24 styczeń PIĄTEK początek zawodów godz. 15:15 rejestracja od godz. 14:15

28 luty PIĄTEK początek zawodów godz. 16:00 rejestracja od godz. 15:00

20 marzec PIĄTEK początek zawodów godz. 16:00 rejestracja od godz. 15:00 - odwołane

24 kwiecień PIĄTEK początek zawodów godz. 16:00 rejestracja od godz. 15:00

15 maj PIĄTEK początek zawodów godz. 16:00 rejestracja od godz. 15:00

5 czerwiec PIĄTEK początek zawodów godz. 16:00 rejestracja od godz. 15:00

18 wrzesień PIĄTEK początek zawodów godz. 16:00 rejestracja od godz. 15:00

 

<regulamin biegu>

<regulamin marszu>

Wyniki pierwszego Biegu i Marszu Nordic Walking 2020

Wyniki drugiego Biegu i Marszu Nordic Walking 2020

Klasyfikacji indywidualna XXI GP i I Marszu Nordic Walking

Klasyfikacja drużynowa XXI Grand Prix 2020

Klasyfikacja indywidualna XX Grand Prix 2019

Klasyfikacja drużynowa XX Grand Prix 2019

Tygodniowy plan zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej obowiązujący w trakcie roku szkolnego.

 

Rodzaj zajęć: Dzień tygodnia Godziny zajęć Gdzie:

Koło ornitologiczne

Prowadzący: Ewelina Puścian

piątek 17:00 plener/sala GOKiS

Koło plastyczne

Prowadzący: Joanna Sokołowska

czwartek 14:00 sala GOKiS

YOGA

Prowadzący: Daniel Zawistowski

poniedziałek 18:30 sala GOKiS

Koło instrumentalne

Prowadzący: Marek Muzyczak

poniedziałek - piątek wg. ustaleń indywidualnych sala GOKiS

Nordic Walking

Prowadzący: Teresa Żach

czwartek 17:00 plener

Klub Biegacza "TEAM"

Prowadzący: Andrzej Żach

poniedziałek

piątek

17:30

hala sportowa i orlik SP Nr2

Chór "Cantilena"

Prowadzący:

środa 18:00 sala GOKiS

Zespół Ludowy "Małkinianka"

Prowadzący:

czwartek 17:00 sala GOKiS

Małkiński Klub Sportowy - Senior

Trener: Karol Dmochowski

wtorek, środa, piątek 19:00 stadion MKS, hala sportowa SP Nr2

Małkiński Klub Sportowy - Junior 2003-2005

Trener: Zbigniew Suchodolski

wtorek, piątek 17:00 stadion MKS, hala sportowa SP Nr2

Małkiński Klub Sportowy - Trampkarz 2006-2008

Trener: Wiesław Jarząbek

poniedziałek, czwartek 17:00 stadion MKS, hala spotowa SP Nr2

Małkiński Klub Sportowy - Orlik 2009-2010

Trener: Sylwester Sierota

wtorek, czwartek 16:00 stadion MKS, hala spotowa SP Nr2
Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe

wtorek - piątek

sobota

9:00 - 19:45

12:00 - 19:45

sala GOKiS

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w powyższym planie.

§ 1
Zasady ogólne

1. SKATEPARK nie jest placem zabaw!
2. Wstęp na teren Skateparku jest bezpłatny.
3. Na terenie Skateparku mogą przebywać:
a) samodzielnie - osoby dorosłe tzn. mające ukończony 18 rok życia;
b) Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie SKATEPARKU wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie udokumentowanych.
Wszyscy przebywający na terenie Skateparku przed rozpoczęciem jazdy mają obowiązek zaznajomić się z Regulaminem korzystania z elementów i urządzeń, który znajduje się przed wejściem do Skateparku.
4. Skatepark jest czynny w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej.
5. Dopuszcza się okresowe zamknięcie Skateparku w następujących sytuacjach:
a) intensywne opady deszczu, śniegu, gradu i wyładowania atmosferyczne;
b) oblodzenie i zaśnieżenie figur, stojąca woda na powierzchni Skateparku itp.;
c) remont, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Skateparku;
d) w innych, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem sytuacjach, w których zagrożone będzie zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników Skateparku.
6. Każdorazowo decyzję o zamknięciu Skateparku podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej.


§ 2
Zasady szczegółowe

1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach, łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach (bezwzględny zakaz używania kół z pegami metalowymi):
a) przed rozpoczęciem jazdy, w celu uniknięcia kontuzji zaleca się wykonanie serii ćwiczeń rozgrzewających;
b) osobom początkującym i opiekunom sprawującym nadzór nad dziećmi zaleca się korzystanie ze Skatepraku w czasie, kiedy na obiekcie przebywa mniejsza liczba osób.
2. Osoba korzystająca z elementów i urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.
3. Za wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas korzystania z elementów i urządzeń obiektu, nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z elementów i urządzeń na zasadzie ryzyka sportowego.
4. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń Skateparku:
a) na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby;
b) na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać;
c) na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba;
d) chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie Skateparku innym użytkownikom, będą usuwane przez Administratora obiektu.
Jazda na Skateparku jest niebezpieczna. Nawet przestrzegania powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
5. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń Skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia Administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 

§ 3
Zakazy

1. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
2. Jazda i przebywanie na terenie Skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
3. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
4. Zabrania się używania SKATEPARKU do innych celów (np. gry w piłkę).
5. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Skateparku.
 

§ 4
Administrator obiektu

1. Funkcję Administratora obiektu Skateparku pełni Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.
2. Administrator sprawując nadzór nad Skateparkiem jest zobowiązany do bieżącej kontroli stanu technicznego.
3. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń elementów i urządzeń na terenie Skateparku każdy użytkownik jest zobowiązany natychmiast poinformować o powyższym fakcie Administratora.
 

§ 5
Postanowienia końcowe

Użytkowniku pamiętaj!
Nic nie chroni Cię przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe: 999 (tel. kom. 112)
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Administrator obiektu: 0-29-745-50-62
 


Dyrektor GOKiS w Małkini Górnej

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej

ul. Przedszkolna 3

07-320 Małkinia Górna

tel 29-745-50-62

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Multimedia