Tygodniowy Plan ZajęćMałkińska Noc Nadbużańska

Zapraszamy na zajęcia w Kole Ornitologicznym. Zajęcia odbywają się w piątek o godz. 17:00.

Instruktorem jest Pani Ewelina Puścian.

Wędrówki ptaków to jedno z najbardziej fascynujących cyklicznych zjawisk w naturze. Chroniąc się przed mrozami i brakiem pokarmu wiele gatunków jesienią opuszcza Polskę i wraca dopiero na wiosnę. Wiosenna migracja odbywa się w zdecydowanie szybszym tempie niż jesienna – ptaki spieszą się, by zająć możliwie najlepsze terytoria i stanowiska lęgowe. Ptasie migracje odbywają się w dzień i w nocy, w kluczach, stadach i pojedynczo. Każdy gatunek ma własne terminy odlotów i powrotów, a także własne sposoby i techniki lotu. Część ptaków wraca na teren Polski i tu odbywa lęgi, pozostałe lecą dalej (na wschód i na północ). Niektóre z przelotów możemy bez trudu zaobserwować, inne odbywają się bardzo dyskretnie.

Do najbardziej widowiskowych przelotów należy migracja gęsi. Co roku nad Polską przelatują liczące setki tysięcy osobników stada gęsi białoczelnych, zbożowych (tundrowych), małych, krótkodziobych, gęgaw i bernikli (obrożnych, białolicych, rdzawoszyich). Na filmie 1 widać lądowanie stada gęsi (ok. tysiąc osobników różnych gatunków) na stawie w okolicy Suraża.

Film 2 przedstawia stada gęsi (również różnych gatunków) żerujących w Biebrzańskim Parku Narodowym. Obserwatorzy oszacowali ich łączną liczebność na ok. 12 tysięcy osobników.

Film 3 przedstawia przelot pary błotniaków stawowych nad żerującymi stadami siewek złotych i batalionów. Błotniaki stawowe to zimujące w Afryce ptaki szponiaste. Widoczna na filmie para błotniaków od kilku lat gniazduje w okolicy Andrzejewa. Gniazdujące w tundrze siewki złote i bataliony pojawiają się w Polsce na przelotach.

>>>Prezentację<<< ptasich migrantów otwiera portret bociana białego – ulubionego, łatwego do zaobserwowania zwiastuna wiosny. Bociany białe migrują w ciągu dnia, dużych stadach, wykorzystując do wędrówek „kominy” ciepłego powietrza. Szpaki (fot. 2 i 3) wędrują w dużych stadach nocą. Na czas przelotu w stada liczące do kilku tysięcy sztuk łączą się także grzywacze (fot. 26).

Stadami uformowanymi w klucze przemieszczają się żurawie i gęsi (fot. 4-9). Podczas lotu ptaki często porozumiewają się, dlatego ich przeloty można i widzieć i słyszeć. Również stadami wędrują siewkowce (fot. 10-20, 23). Kuliki większe tworzą niewielkie stada, natomiast czajki, bataliony, siewki, krwawodzioby na czas migracji mogą łączyć się w bardzo liczne stada mieszane. Również w mieszanych stadach mogą przemieszczać się różne gatunki kaczek (fot. 16, 20, 21). Stadka wąsatek (fot. 27) odbywają jesienią loty na zimowiska w południowej Europie. Część populacji pliszki siwej (fot. 28) również zimuje na południu Europy (pozostała część odlatuje do Afryki Środkowej).

Ostatnie dwa zdjęcia przedstawiają portrety kolejnych zwiastunów wiosny, których łatwiej usłyszeć niż zobaczyć. Ochronnie ubarwiony pierwiosnek (fot. 29) sygnalizuje swoją obecność rytmicznie powtarzanym „cilp-calp”. Obecnie nawoływanie pierwiosnków można bez trudu usłyszeć na osiedlu „Zacisze”, w ogródkach i nadrzecznych zaroślach.

Zamykający galerię ptaków wędrownych skowronek głośno śpiewa zawisając w locie tokowym.

Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do samodzielnego prowadzenia ptasich obserwacji. Większość ptaków występujących na osiedlu „Zacisze” (ponad 15 gatunków) można łatwo zaobserwować lub usłyszeć z okna i balkonu smiley

Multimedia