Tygodniowy Plan ZajęćMałkińska Noc Nadbużańska

Zapraszamy na zajęcia w Kole Ornitologicznym. Zajęcia odbywają się w piątek o godz. 17:00.

Instruktorem jest Pani Ewelina Puścian.

26 września Koło ornitologiczne organizuje wyjazd do Narwiańskiego Parku Narodowego. Zapisy prowadzi GOKiS. Ilość miejsc ograniczona, koszt wyjazdu 10zł. Uczestników wycieczki prosimy o zabranie odzieży przeciwdeszczowej i sprzętu optycznego (jeżeli ktoś posiada). Wyjazd z GOKiS o godz. 8:00, planowany powrót ok. godz. 18:00.

Na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego znajdują się 3 ścieżki przyrodnicze

KŁADKA WŚRÓD BAGIEN” - KUROWO
Ścieżka przedstawia najważniejsze zbiorowiska roślinne Narwiańskiego PN oraz organizmy związane z poszczególnymi siedliskami. Ma 1 km długości, z czego 600 metrów prowadzi kładką z dwoma tarasami widokowymi. Specyfika roślinności Narwiańskiego Parku Narodowego polega na przestrzennym przenikaniu się ekosystemów lądowych z wodnymi, wynikające z wyjątkowo bogatej sieci koryt rzecznych. Stwarza to doskonałe warunki do występowania licznych zespołów roślinnych, a tym samym zróżnicowania siedlisk. Rośliny zasiedlające obszar Narwiańskiego Parku Narodowego tworzą naturalne w niewielkim stopniu przekształcone zbiorowiska. Duże zróżnicowanie powala znaleźć niszę ekologiczną wielu gatunkom, dzięki czemu obszary charakteryzują się wysoką bioróżnorodnością.    Na trasie ustawiono 13 tablic edukacyjnych i zlokalizowano następujące przystanki: rzeka, trzcinowisko, turzycowisko, wilgotne łąki, zarośla wierzbowe i ols .

PARK PRZYDWORSKI – KUROWO
Podczas spaceru terenie otaczającym zabytkowy dworek siedzibę Dyrekcji Parku, można poznać historię tego miejsca, a także warunki życia jego mieszkańców. W parku ustawiono 8 tablic edukacyjnych o następującej tematyce: historia dworu w Kurowie, zwiastuny wiosny, gniazdo wędrowca (bocian biały), życie pszczół, tradycyjny sad owocowy, drzewa i krzewy, skrzydlaci mieszkańcy parku , klejnoty Narwiańskiego PN (flora).

KŁADKA WANIEWO – ŚLIWNO

Ścieżka przyrodnicza biegnąca w poprzek doliny Narwi, która obrazuje większość ekosystemów parkowych. Jest to teren bagienny, z natury niedostępny, więc kładka o długości 1050 m pozwala odwiedzającym dotarcie do „serca” Parku bez konieczności korzystania z łodzi lub kajaka. Niewątpliwą atrakcją tej ścieżki jest przeprawa przez liczne w tym miejscu koryta rzeczne przy pomocy pływających pomostów umocowanych na linach.  Mniej więcej pośrodku trasy, w miejscu dawnego zamczyska, znajduje się wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę doliny.
Przy ścieżce znajduje się 5 tablic edukacyjnych, dzięki którym można zapoznać się z najważniejszymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi tego obszaru.

Multimedia