4 czerwca na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka. Głównym punkem programu był XVI Przegląd Piosenki Przedszkolnej, do którego swoich reprezentantóe zgłosiły następujące placówki: Przedszkole Samorządowe, Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne "Jeżynka" oraz Szkoły Podstawowe posiadające oddziały "0" - ZSG Nr1 w Małkini Górnej, SP w Orle i SP w Glinie.

W sumie na scenie GOKiS zaprezentowało się blisko 60 wokalistów. Po przeglądzie nastał czas na wspólną zabawę i konkursy z nagrodami. Na zakończenie obchodów Dnia Dziecka w sali GOKiS dzieci obajżały teatrzyk pt: "Bocian i żabka" przygotowany przez Studio Teatralne "Krak-Art". Serdecznie dziękujemy opiekunom i rodzicom za przygotowanie swoich pociech. Dziękujemy również sponsorom: Pani Bożenie Kordek Wójt Gminy Małkinia Górna, Pani Ewie Janik Prezes SMLW "Zacisze" i Panu Jackowi Bogdanowi Prezesowi SMLW "Małkinianka".  >>galeria<<